Bảng giá phòng Hải Tiến Resort năm 2021

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý

Double/Twins

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý


Family

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý

Phòng Trip TTA

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý


Phòng VIP A

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý

Phòng VIP B

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý


Villa 2 Double + 2 Family + 2 Twins

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý

Villa 4 Double + 2 Family

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý


 

Đăng ký nhận e-mail khuyến mãi để được nhận

thông tin khuyến mãi hấp dẫn nhất