Phòng VIP A

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý

Phòng VIP B

   Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 13h00, trả: 11h00

Đang xử lý


Phòng VIP Hướng Biển

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Premier Platinum King

   Paracel Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 14h00, trả: 12h00

Đang xử lý


Sea View

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   nhận: 14h00, trả: 12h00

Đang xử lý

Shapphier

   Paracel Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 14h00, trả: 12h00

Đang xử lý


Silver

   Paracel Resort

   Đặt Phòng

   nhận: 14h00, trả: 12h00

Đang xử lý

Suite

   Thiên đường xứ Thanh

   Đặt Phòng

   nhận: 14h00, trả: 12h00

Đang xử lý


 

Đăng ký nhận e-mail khuyến mãi để được nhận

thông tin khuyến mãi hấp dẫn nhất